Számlamagyarázat

Tisztelt Fogyasztóink!

A fogyasztó és a szolgáltató díjfizetéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény, valamint Várpalota Város Önkormányzatának 42/2011. (XI.29.) többször módosított rendelete határozza meg.

Az alkalmazott díjszabás két tarifás, mely alapdíjat és hődíjat tartalmaz. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díja a számlán belül külön kerül elszámolásra.

A távhő számla így több elemből tevődik össze azzal, hogy megjelenik rajta a melegvíz készítéshez felhasznált Bakonykarszt Zrt-től vásárolt hidegvíz díja is.

Alapdíj (fűtés+melegvíz): éves díj, melyet minden felhasználó 1/12 részben, havonta fizet.

Fedezetet nyújt a szolgáltatás fix költségeire, melyek függetlenek a fogyasztó tényleges fogyasztásától. Idetartozik többek között az energiabeszállítóknak általunk fizetett teljesítménydíj, a távhő rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költsége, a cég működtetésének, irányításának költsége, melegvíz mérőórák cserélése, újrahitelesítése és több más fix költség elem.

Hődíj: az elfogyasztott hőmennyiség után fizetendő díj (Ft/Gj), mely a fogyasztó hőfogyasztásával arányos díjelem, döntően az általunk vásárolt hőenergia ellenértékét tartalmazza.

 Elszámolás: A hőmennyiségmérőn ill. a melegvíz mérőórán megmért, az elszámolási időszak alatt ténylegesen felhasznált hő és vízmennyiségének díja.

-Fűtési hődíj elszámolása költségosztó készülékek adatai alapján évente egyszer a leolvasás kiértékelésének átvételét követően a fűtési időszak befejezése után.

Légtérfogat arányos elosztás esetén havonta történik, az épületben felszerelt hőmennyiségmérő óra hónap utolsó napján leolvasott számláló állása alapján.

-Használati melegvíz hő- és vízdíjának elszámolása 4 havonta történik.

-Részfizetések jóváírása: az elszámolási időszakra eső havi részfizetések negatív előjelű összegzése.

A részteljesítési mennyiségeket a felhasználó kérése alapján is meg lehet határozni.

 A számlákat fizetési határidőig ki kell egyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot, jogi eljárás esetén járulékos költségeket számítunk fel.

Díjfizetési kötelezettséget érintő változást a szolgáltató felé 30 napon belül be kell jelenteni. Késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
pdf KTGO_tájékoztató 2022 209 KB
pdf Hírlevél 1 MB