Távhő adatok

Várpalota és Inota telephely távhő primer energia átalakítási tényezője 2020. évi adatok alapján a csatolt mellékletben találhatók.

A 157/2005. (VIII.15.)Korm. rendelet 4.sz. mellélete szerinti, gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a csatolmányokban találhatók.

A Tszt. 57/C § (1) c) pontja szerinti adatszolgáltatás esetében a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a helyi önkormányzat között nincs hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás, helyette a 3/2015. (II.24.) számú önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.