Teendők

 

Teendők radiátorcserénél:

A radiátorcsere elengedhetetlen a következő esetekben: kilyukad a radiátor, nem fűt tökéletesen, esetleg elöregedett vagy a lakásfelújítás során a cseréje mellett döntünk, esztétikai okokból.

Az épületek szekunder fűtési rendszere a Társasház osztatlan közös tulajdona, ezért azon beavatkozást végezni a Közös Képviselő hozzájárulása nélkül nem lehet. Távhőszolgáltató a rendszer ürítését, vagy azon végzett bármilyen munkát csak a Közös Képviselő megrendelésére végez.

Első lépésként a tervezett fűtőtestcserét jelezni kell a felhasználói közösség képviselőjének. A költségosztóval felszerelt radiátor cseréje esetén a költségosztó átszereléséhez a Közös Képviselőn keresztül a költségosztót üzemeltető céget kell megkeresni.

Második lépésként a Közös Képviselő hozzájárulása után a Távhőszolgáltatót kell felkeresni és írásban kell felé jelezni a radiátorcsere tényét, valamint a lecserélni kívánt radiátorok méreteit (típusa, anyaga, tagszáma, bekötési távolsága, és melyik helyiségben található). A radiátor csere kérelem formanyomtatványt honlapunkon található letölthető dokumentumok menüben „radiátor csere kérelem” címmel találja. Ezek után a Szolgáltató javaslatot tesz az újonnan felszerelhető hőleadók típusára és teljesítményére, amit írásban eljuttat a fogyasztóhoz és a Közös Képviselőhöz is.

A radiátorcserét mindenképpen szakemberrel szükséges elvégeztetni, mivel a fűtési rendszerbe történő beavatkozás, ha nem szakszerű, más fogyasztónak fűtési hibát, szélsőséges esetben fűtési elégtelenséget okozhat. A beépítendő radiátorok hőleadásának, hőteljesítményének megközelítőleg (+/- 5%)  azonosnak kell lennie a lecserélni kívánt radiátoréval.

 

A fűtési hálózat ürítése, töltése

Az épületen belüli fűtési rendszer üzemeltetése a tulajdonosi közösség feladata, így az azon végzendő munkákra megrendelést csak a Közös Képviselőtől fogad el a Távhőszolgáltató.

Az ürítés – töltés megrendelését a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal a távhőszolgáltató részére az alábbi lehetőségek egyikére el kell juttatni:

  • Elektronikusan (e-mail): vezenylo@vpkozuzem.hu
  • Faxon: 88 592 115
  • Személyesen: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. szám alatt működő távhő ügyfélszolgálatára.

A leürítés megrendeléséhez honlapunkon található letölthető dokumentumok menüben a „Munka megrendelőlap” nyomtatványt kell használni.

Fűtési rendszer évi egyszeri díjmentes ürítése:

Az épületben, a lakásokban történő felújítási munkák miatti ürítéseket május 16. és augusztus 15. között tervezetten, az épületen belül előre egyeztetett időpontban, maximum 2 hetes időszakra szükséges elvégezni. A Szolgáltató a Felhasználó Közös Képviselőjének megrendelése alapján évente egy alkalommal a szolgáltatási időszakon kívül (május 16. – augusztus 15. között) a fűtési rendszert díjmentesen leüríti, illetve a munkálatok befejezését követően a rendszert feltölti.

Fűtési rendszer díjköteles ürítése:

A Szolgáltató a 2 hetes díjmentes ürítésen felül ezen szolgáltatást a felhasználói berendezések meghibásodása, korszerűsítés elvégzése esetén az épületrész Tulajdonosa (díjfizető), vagy a Felhasználó képviselőjének kezdeményezésére a Közös Képviselő engedélyével és megrendelése alapján teljesíti.

A leürítés – visszatöltés, valamint a légtelenítés díját a Megrendelő/Díjfizető a Távhőszolgáltató felé köteles a munka megrendelésekor kiegyenlíteni az alábbi (ld. melléklet), mindenkor érvényes díjak figyelembevételével. A díjköteles ürítésre vonatkozó egyéb feltételeket az Üzletszabályzat 8. sz. melléklete tartalmazza, mely a csatolmányokból letölthető.

Illegális leürítés:

Az ürítési tevékenység csak a Felhasználó Képviselőjének vagy a közszolgáltatási szerződésben megjelölt megbízottjának írásbeli engedélyével, a Távhőszolgáltató vagy megbízottja által végezhető.

Amennyiben a Távhőszolgáltató illegális leürítést tapasztal, (nem a Távhőszolgáltató vagy megbízottja által történt leürítés) abban az esetben a társasház felé kiszámlázza a fűtési szezonban végzett leürítés – visszatöltés mindenkori díjának a négyszeresét.

 

Használati melegvíz mérőórák áthelyezése:

A használati melegvízmérő készülékek a kifolyási pontokon vannak elhelyezve, a mérőhely kiépítése a felhasználó feladata. A kiépítést és annak dokumentált átvételét követően üzemeltetésük, karbantartásuk és hitelesíttetésük távhőszolgáltatói kötelezettséget és költségviselést jelent. A mérők a felszerelést követően illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával ellátottak. A plomba megsértése szerződésszegésnek minősül, amelyért a díjfizetés kötelezettje köteles a távhőszolgáltató részére pótdíjat fizetni. A pótdíj mértékét a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szabályozza.

A mérő leszerelését, áthelyezését megelőzően a Felhasználó köteles azt bejelenteni a Távhőszolgáltató részére. Ilyenkor szakembereink előre egyeztetett időpontban kimennek a helyszínre és jegyzőkönyvben rögzítik az adott állapotot, majd azt követően eltávolítják a plombát. A szerelést követően a megadott időpontban ismét kimennek, és amennyiben megfelelőnek találják a mérő beépítését, díjmentesen újra leplombálják.

 

Fűtés indítása, illetve leállítása

Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15. és április 15. közötti időszak.

A fűtési időszakban a Szolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési idényben fűtési kötelezettsége van.

Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a Távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe, vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a a közös képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a Távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. A felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában Távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +14 oC vagy egy napon a +12 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +16 oC-ot meghaladja.

 

Fűtőmű telefonszáma: 88/479-018 

E-mail: vezenylo@vpkozuzem.hu

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
pdf díjak_távhő_teljes_2021_08_02 113 KB
pdf Üzletszabályzat 8. számú melléklete 132 KB