Panaszkezelés (Távhő)

Tisztelt Ügyfelünk!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. panasznak tekinti azokat a bejelentéseket, melyekben Ön azt jelzi, hogy Társaságunk nem a fogyasztó által elvárt magatartást tanúsította, illetve nem nyújtotta a panaszos által elvárt szolgáltatást, vagy az elvárt tevékenységet nem végezte el, valamint minden olyan egyedi kérelmet, reklamációt, amelyben a panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél általános tájékoztatást vagy állásfoglalást kér a Szolgáltatótól, illetve azon fogyasztói igény, melynek Társaságunk késedelem nélkül eleget tesz.

Az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendje:

  • Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás, probléma egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:

  1. Személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában dolgozó munkatársainkhoz (Várpalota, Fehérvári u.7.)
  2. Telefonon ügyfélfogadási időben a 06-88/592-113-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatunkhoz, műszaki jellegű panasz esetén a 06-88/479-018-as telefonszámon elérhető diszpécser szolgálathoz.

Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére azonnal választ adni. Amennyiben az azonnali felvilágosítás vagy kivizsgálás nem lehetséges, úgy a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésről. Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet, vagy kifogásolja, szükség szerint jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek 1 példánya Önt illeti.

  • Írásbeli panasz

Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy szóbeli panaszát nem az Ön megelégedésére orvosoltuk, lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.

Megteheti ezt „hagyományos” módon levélben vagy a honlapunkon jelzett e-mailes elérhetőségen.

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül megválaszoljuk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk, vagy megoldásához több idő szükséges, ebben az esetben erről külön tájékoztatjuk.

Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

A panaszok, bejelentések egyéb orvoslásának lehetőségei: Amennyiben a szolgáltató panaszkezelése nem jár kielégítő eredménnyel, az 1997.évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Csatolmányok

Fájl Fájl méret
pdf FELÜGYELETEK 207 KB
pdf BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK 130 KB