Panaszkezelés (Hulladék)

Panaszkezelés

Panasznak tekintjük azokat a bejelentéseket, amelyekben Ön azt jelzi, hogy Társaságunk nem az Ön által elvárt magatartást tanúsította, illetve nem nyújtotta a panaszos által elvárt szolgáltatást, vagy az elvárt tevékenységet nem végezte el, valamint minden olyan egyedi kérelmet, reklamációt, amelyben ügyfelünk a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél általános tájékoztatást vagy állásfoglalást kér a Szolgáltatótól, illetve azon fogyasztói igény, melynek Társaságunk késedelem nélkül eleget tesz.

Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

Közszolgáltató adatai és elérhetősége:

Teljes név: DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.

Rövidített név: DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Székhely (postacím): 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Központi e-mail cím: titkarsag@deponia.hu

Központi telefonszám/Fax: +36-22/507-419 / +36-22/507-420

Honlap: www.deponia.hu

További információ: ugyfel@deponia.hu  szallitas@deponia.hu

A közszolgáltató alvállalkozója a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. adatai és elérhetősége:

Címe: 8100 Várpalota, Fehérvári u.7.

Központi telefonszám: 06-88-592-110 Fax: 88/592-115

Központi e-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu

Honlap: www.vpkozuzem.hu

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat

Telefon: 88/592-112

E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7.00-14.00 Szerda: 7.00-19.00 Péntek: 7.00-12.00

Az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendje:

Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás, probléma egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:

  • Személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában dolgozó munkatársainkhoz (Várpalota, Fehérvári u.7.)
  • Telefonon ügyfélfogadási időben a 06-88/592-112-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatunkhoz.

Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére azonnal választ adni. Amennyiben az azonnali felvilágosítás vagy kivizsgálás nem lehetséges, úgy a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésről. Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet, vagy kifogásolja, szükség szerint jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek 1 példánya Önt illeti.

Írásbeli panasz

Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy szóbeli panaszát nem az Ön megelégedésére orvosoltuk, lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.

Megteheti ezt “hagyományos” módon levélben vagy a honlapunkon jelzett e-mailes elérhetőségen.

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül megválaszoljuk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk, vagy megoldásához több idő szükséges, ebben az esetben erről külön tájékoztatjuk.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a társaság hatósági ellenőrzés céljából 5 évig megőrzi.

A panaszok, bejelentések egyéb orvoslásának lehetőségei:

Amennyiben a szolgáltató panaszkezelése nem jár kielégítő eredménnyel tekintse meg a Fogyasztóvédelmi szervek menüpontot.