Városüzemeltetés

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Városüzemeltetési részlege 2009. július 01-től, a város képviselő-testületének felhatalmazása alapján az alábbi, kötelezően előírt szakfeladatok ellátását gyakorolja: 

 • Parkgondozás, növénytermesztés
 • Városüzemeltetési és köztisztasági tevékenység
 • Eb rendészeti tevékenység
 • Temető üzemeltetés
 • Síkosságmentesítés

Feladatainkat Várpalota Város Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés alapján látjuk el.

Várpalota közigazgatási területén, meghatározott területen, -gyakorisággal és -módon

 • zöldfelületek fenntartási és ápolási munkálatainak elvégzése
 • közterületek tisztán-tartása során elvégzendő munkálatainak elvégzése
 • a közterületek téli hó és síkosság-mentesítése során elvégzendő munkálatok elvégzése
 • gyepmesteri tevékenység ellátása és az ebtelep üzemeltetése
 • általános útfenntartási tevékenység
 • Várpalota Város közigazgatási területén a Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő köztemetők fenntartási és üzemeltetési munkálatainak elvégzése

Részlegvezető: Hári Sándor

8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Telefonszám: 88/592-110  Fax: 88/592-115

E-mail: hari.sandor@vpkozuzem.hu