Teendők (Fátyol temetkezés)

 

Haláleset esetén a teendők:

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól.

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk: 06/30 385-6206  Iroda: 06/88 471-352

 

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.

Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell. Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

 

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

 

Szükséges okiratok

 

  • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés
  • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap
  • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám
  • 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél