Távhőszolgáltatás

 

Távhőszolgáltatás története Várpalotán

 

Várpalotán a távfűtés gondolata 1965-ben született meg, miután az épülő bérházakhoz, szövetkezeti épületekhez már távhőt fogadó átalakító hőközpontokat is építettek. 1967-ben megkezdődött a hőforrás és a vezetékrendszer kiépítése. Hőforrásként az inotai November 7. Hőerőmű várpalotai telephelyén működő kiserőművet nevezték meg, az első hőszolgáltató pedig a Várpalotai Városgazdálkodási Vállalat volt. A Hőerőmű 1970. október 1-től biztosította a hőtermelést.

 

A Hőerőmű kiserőműve a város gyors fejlődésének 1977-ig tudott megfelelni, így a városvezetés olajtüzelésű konténeres kazánteleppel bővítette a hőforrást, mely 1983-ig működött.

 

A Nehézipari Minisztérium a várpalotai brikettgyártás bővítése érdekében elrendelte, hogy Várpalota ipari és távfűtési hőellátását az inotai November 7. Hőerőműből gőztávvezeték útján biztosítsák.

A 2xNA300-as méretű gőztávvezeték 1983. január közepén kezdte meg működését, ezzel egyidejűleg megszűnt a kiserőművi és a konténeres kazántelep üzemelése. A gőztávvezeték üzemeltetése nagy hő- és vízveszteségek mellett 1992-ig zavartalanul kielégítette a szénnemesítés, a brikettgyártás és Várpalota város távhő igényeit. A ’90-es évek elején a várpalotai szénbányászat ellehetetlenült, a bányát bezárták, így a hőigény jelentősen lecsökkent. A gőztávvezeték hő- és vízvesztesége már kizárólag a városi távhőt érintette, a távhődíjak ezáltal magasra szöktek. Idő közben az inotai Hőerőmű berendezései korszerűtlenné váltak és elöregedtek.

Várpalota város vezetése csak egy új fűtőmű megépítésében látta a távhőszolgáltatás fenntartásának lehetőségét.

Várpalota város új földgáz alapú fűtőműve a Várpalota Regionális Környezet-rehabilitációs Program (Japán hitel) részeként 1998-ban valósult meg. Az új Fűtőmű üzemeltetését az Önkormányzat a 100%-os önkormányzati tulajdonú Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.-re bízta, mely társaság 1999. május 1-től egyben a távhőszolgáltatási tevékenységet is ellátta.

A kapcsoltan villamos energiát is előállító fűtőmű fő berendezései:

  • 3 db 11 MW hőteljesítményű forróvízkazán
  • 2 db 1,3 MW hő-, és 0,9 MW villamos teljesítményű gázmotor

 

Az egyszemélyes társaság előtt megnyílt a lehetőség a városi hőközpontok, a csőhálózat és az irányítástechnika korszerűsítésére.

 

Az Inota, Készenléti lakótelep távhőszolgáltatását 2005. augusztus 1-től látta el a Kft. az Erőmű tulajdonban lévő konténer kazánok üzemeltetésével.

2007-ben a lakótelep hőellátása érdekében megépült egy gázmotoros blokkfűtő erőmű, melynek az akkori üzemeltetője a Vas-In Kft. volt. A Távhőszolgáltató Kft. hőszolgáltatási szerződés keretében vásárolta meg a lakótelep ellátásához szükséges hőmennyiséget. A Vas-In Kft. felszámolását követően a Távhőszolgáltató Kft. jogutódja, a Várpalotai Közüzemi Kft. tulajdonába került a fűtőmű, így a társaság jelenleg saját berendezésekkel állítja elő a lakótelep ellátásához szükséges hőmennyiséget.

 

A Várpalotai Közüzemi Kft. 2018. január 1-től névváltozáson ment keresztül, jelenleg Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven működik.