NHKV Zrt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre.

A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A hulladékszállítási díjszámlákat az NHKV Zrt. állítja ki. A számlamagyarázat a csatolmányban olvasható.

A csatolmányban olvasható az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatban alkalmazott részletfizetési kedvezmény biztosításának feltételeiről és eljárásrendjéről és a kérelemhez szükséges formanyomtatvány.