A fűtés indításának feltételei

TÁJÉKOZTATÁS

A Kormány 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről-kivonat

„3. § (1) A fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek – a fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül – legalább a 18 Celsius-fokot el kell érnie

  1. a) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a köznevelési intézményekben, valamint
  2. b) a szakképző intézményekben.

(2) Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

(3) A köznevelési intézmény fenntartója, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár határozza meg – az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a biztosítandó léghőmérsékletet.

(4) Ezen § alkalmazása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13/A. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.”

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról-kivonat

„19. § (1) Fűtési időszak a szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak. A fűtési idény október 15. és április 15. közötti időszak.

(2) A fűtési időszakban a távhőszolgáltatónak rendelkezésre állási kötelezettsége van, ezen belül a fűtési idényben fűtési kötelezettsége van.

(3) Szeptember 15 – október 15. és április 15 – május 15. között a távhőszolgáltató azokat a hőközpontokat helyezi üzembe vagy működteti tovább, ahol a felhasználók legalább 50%-a közös képviselőjén keresztül hőfogyasztási igényét a távhőszolgáltatónak írásban bejelenti. Egyes, a fűtést nem igénylő lakóközösségek önmagukat kizárhatják vagy a távhőszolgáltatóval kizárattathatják.

(4)  A felhasználói közösséggel kötött eltérő tartalmú megállapodás hiányában távhőszolgáltató kérés nélkül akkor indíthatja el a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet három napon keresztül a +14 oC vagy egy napon a +12 oC napi átlagot nem haladja meg. Kérés nélkül megszünteti a fűtési szolgáltatást, ha a külső hőmérséklet napi átlaga a +16 oC-ot meghaladja.”